Isopropanol Alcohol 99,9% | 1000ML

Vorige Artikel 8 van 108 Volgende
€ 16,95 (inclusief 21% btw)

 

Deze Isopropanol ook wel 2-propanol of isopropylalcohol genoemd is een zeer krachtige ontvetter voor het verbetereren van de hechting van onder andere lijm van bijvoorbeeld Stickers en Wrap Folie's, kit en wax. 

Door de snelle verdamping, en het goed oplossen van vettigheid, heeft Isopropanol een breed scala aan toepassingen. Een groot voordeel is dat het kunststoffen en printplaten niet aantast. Isopropanol is onder andere veilig te gebruiken op glas, RVS, steen, etc.

Ideaal voor het zorgvuldig schoonmaken van het oppervlak voordat de folie wordt aangebracht.
Verwijdert o.a. wax, polijstmiddel, siliconen, vingerafdrukken, olie- en vetresten!

Een extra must have voor elke Wrapper!


Hierbij geld altijd dat gerepareerde of opnieuw gespoten verfoppervlakken nadelig kunnen worden beïnvloed door reinigingsproducten. Klanten worden altijd geadviseerd om de Isopropanol te testen op een discreet gebied dat gelijk is aan het uiteindelijke applicatieoppervlak vóór gebruik.

Dit product is echter niet geschikt voor het schoonmaken van onderdelen welke vervaardigd zijn uit Rubber, en niet geschikt voor het direct schoonmaken van Wrap en Tint Folie's als zowel Stickers.
 

Voornaamste toepassingen

 • Oppervlaktereiniger 
 • Ontvetter
 • Lijmresten verwijderen
 • Vetlaag van autoruiten verwijderen
 • Het verwijderen van schimmels


Voordelen van het product

 • Diepe reiniging
 • Laat geen resten achter
 • Verdampt snel
 • Geurloos
   

Technische eigenschappen

 • 1000ML ( 1 Liter )
 • 99,9% Zuiver

 


Belangrijke instructies
 

 • Brandbaar!
 • Verwijderd houden van ontstekingsbronnen!
 • Niet roken!
 • Goed gesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet in de directe omgeving van de ogen gebruiken.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
 • Laat de oplossing volledig drogen voordat deze in contact komt met elektrische apparaten.

 

 

 

      

Specificatie Omschrijving
Eenheid 1000ML ( 1 Liter )
Zuiverheid 99,9% zuiver
Ontvetter Ja
Desinfectie Ja geschikt voor desinfectie.
Medische Ja, geschikt voor medische toepassingen.
Consumptie Nee, deze alcohol is niet geschikt voor consumptie
Gevaar H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Voorzorgsmaatregelen P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501.d Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.
© 2011 - 2021 Ultimate Tuning | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel