Uw privacy is voor Ultimate Tuning van groot belang, ondanks de strenge regels verandert er niet zo veel aan onze Privacyverklaring. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Concreet betekent dit dat al de door uw opgegeven gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Ultimate Tuning, gevestigd aan Venlosingel 201 6845JS Arnhem Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.UltimateTuning.nl Venlosingel 201 6845JS Arnhem Nederland 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ultimate Tuning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Betalingsgegevens ( Bankrekeningnummer / IBAN )
- Voor zakelijke bestellingen BTW-nummer.


Deze gegevens vallen conform de wet onder de “persoonsgegevens” en zegt dat we deze alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ultimate Tuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw Factuur en Betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Nakoming van wettelijke verplichtingen
- Het voeren van geschillen
- Ultimate Tuning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Afwikkeling Bestelling 

Wij gebruiken de door u aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

Bij een betaling op de website van www.UltimateTuning.nl word u voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde SSL verbinding. Uw betaalgegevens zoals o.a. creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door www.UltimateTuning.nl niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam
  Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon
 • Adres, postcode, woonplaats 
 • Telefoonnummer
  Mochten wij u willen informeren over uw bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie willen doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is echter nooit verplicht om in te vullen.
 • E-Mailadres
  Bij elke bestelling ontvangt u van ons, zodra wij uw bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en BTW factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden als pakket of brievenbuspakket zal PostNL (en/of MyParcel) uit onze naam een e-mail sturen met de Track & Trace Code.


Indien u een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden uw transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van elke maand verwijderd van onze server.

 

Afwikkeling Tijdelijk Dossier

Naast dat wij bovengenoemde gegevens nodig hebben om uw bestelling te kunnen verwerken / leveren worden de uitgeleverde producten fotografisch vastgelegd en opgemaakt in een tijdelijk dossier. Van alle bestellingen welke uitgeleverd worden via de normale brievenbuspost; brievenbuspakket en pakketverzending worden voor verzending op foto vastgelegd waarop o.a. de volgende punten zichtbaar zijn :

 • De uitgeleverde producten
 • Speciaal voor u vervaardigde producten in de bijbehorende Kleur en Afmetingen
 • Pakbon met het afleveradres 
 • Ordernummer, besteldatum en verwerkingsdatum
 • Wijze van verzending i.c.m. de pakbon
 • Tijd en datum van verzending 

Deze foto’s worden opgemaakt in een tijdelijk dossier zodat wij u bij eventuele latere vragen of problemen beter en sneller van dienst kunnen zijn. ​Alle dossiers worden 2 maanden na aanvang van verzending uit ons systeem verwijdert.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ultimatetuning.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Ultimate Tuning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ultimate Tuning) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ultimate Tuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

 

De bewaartermijn van de door u opgegeven persoon/adres gegevens welke benodigd zijn voor de verwerking van uw order is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Op basis van de wetgeving persoonsgegevens en de belastingdienst worden ordergegevens welke benodigd zijn voor de Belastingaangifte tot 7 jaar na het plaatsen van de order bewaard. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Concreet: als u klant bent of bent geweest dan bewaren we uw factuurgegevens volgens de wettelijke verplichting van de Belastingwet 7 jaar. Als u zichzelf als klant, met een klantenaccount heeft ingeschreven, dan blijft die informatie bewaard tot u zichzelf heeft afgemeld.

 

Klantenaccount

Indien gewenst kunt u op onze website een klantenaccount aanmaken. Hiervoor dient u dan informatie over uzelf op te geven en een gebruikersnaam te kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.  Echter is dit niet verplicht. U kunt ook zonder account een bestelling plaatsen. Bij aanmaak van een account heeft u als voordeel als deze informatie wordt bewaard u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen, zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is via onze webwinkel. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. Het gekozen wachtwoord is voor uw veiligheid voor ons niet zichtbaar. U kunt via uw account deze informatie aanpassen wanneer u dat wilt, of ons opdracht geven deze te verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ultimate Tuning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ultimate Tuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onderstaand een opsomming van deze partijen waarmee wij o.a. een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 • Servers / Host

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Wij hebben een Verwerkersovereenkomst met het platvorm van Mijnwebwinkels (MyOnlineStore B.V) zodat uw privacy goed wordt beschermd. MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker)

 • Betalingsdienst

Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: -Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer); Uw IP-adres;Uw internetbrowser en apparaat type; In sommige gevallen, uw voor- en achternaam; In sommige gevallen, uw adresgegevens; In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant; Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Mollie zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Mollie treedt op als de verwerkings verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Meer informatie over het beleid van Mollie vind u hier.
 

 • Vervoerders / Verzendingen


PostNL

Adres gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden vertrekt aan onze verwerker Myparcel / PostNL. Myparcel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Voor meer informatie over de privacyverklaring van Myparcel kunt u terugvinden via de volgende Link


DPD

Adres gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden vertrekt aan onze verwerker DPD. DPD zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Voor meer informatie over de privacyverklaring van DPD NL kunt u terugvinden via de volgende LinkVoor meer informatie over de privacyverklaring van DPD BE kunt u terugvinden via de volgende Link


GLS

Adres gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden vertrekt aan onze verwerker GLS. GLS neemt de bescherming van (persoons)gegevens zeer serieus. 
Reden waarom persoonsgegevens in alle gevallen gebruikt en beheerd worden in overeenstemming met hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). GLS zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Voor meer informatie over de privacyverklaring van GLS kunt u terugvinden via de volgende Link


UPS

Adres gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden vertrekt aan onze verwerker UPS. UPS ( United Parcel Service, Inc. ), evenals dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "UPS"), hechten waarde aan uw zorgen over privacy en neemt de bescherming van (persoons)gegevens zeer serieus. UPS zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Voor meer informatie over de privacyverklaring van UPS kunt u terugvinden via de volgende Link

 

 • Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier.

 • Social Media

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) en (like) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind u de verschillende privacy verklaringen:

Op onze website kunt u eventueel links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.UltimateTuning.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Contactformulier

Via onze website kunt u een probleem, vraag of Support Request melden via het contactformulier. 
Daarbij moet u bepaalde informatie invullen zodat wij u z.s.m. van dienst kunnen zijn. Deze gegevens bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie of tot maximaal twee (2) maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

 

Medewerking strafrechtelijk onderzoek 

In bijzondere gevallen kan www.UltimateTuning.nl gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen als deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten zo ver de wet ons dat toestaat. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ultimate Tuning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ultimate Tuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ultimatetuning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ultimate Tuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende Link. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ultimate Tuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ultimatetuning.nl

 

 

 

© 2011 - 2024 Ultimate Tuning | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel